Адв. Валентин Савов: Бюрокрацията и демографският срив спъват бизнеса

Валентин Савов: сред говорителите на Форум „За конкурентоспособна и просперираща българска икономика“
14/03/2019
Биотехнологичен и Здравен Клъстер България
24/04/2019

Основен проблем за бизнеса у нас и предизвикателство пред икономическия растеж на страната е многократно увеличаващата се административна тежест. Това каза пред Bloomberg TV Bulgaria адв. Валентин Савов

Като основни пречки пред икономическия растеж на страната Савов отбеляза демографския срив, проблемите в образованието и необходимостта от законодателни промени с цел по-висока сигурност на правната среда.

„Правната сигурност е една от основните причини за инвестиции, не толкова ниският данък или ниското заплащане на труда“, каза той в предаването „Бизнес старт“ с водещ Живка Попатанасова.

„Енергийният сектор е пример за постоянни промени на регулативната тежест“, посочи той.

Савов посочи, че решенията на проблема са комплексни, а част от тях са промяната на законите, на прилагането им, преглеждането на всички процедури за привличане на чуждестранни служители и внедряването на трайно безработни и хора с увреждания на пазара на труда, както и мерки в образователната сфера.

„България следва да привлича производства с висока добавена стойност, а не само такива, търсещи евтина работна ръка. Това би могло да се случи единствено чрез наличието на висококвалифицирана работна ръка“, препоръча той.

 

More information at: https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/