Биотехнологичен и Здравен Клъстер България

Адв. Валентин Савов: Бюрокрацията и демографският срив спъват бизнеса
15/03/2019
Валентин Савов за жалбата във ВАС срещу наредба №18 и съображенията на бизнеса
18/07/2019

Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с представители на Управителния съвет на Биотехнологичен и Здравен Клъстер – адвокат Валентин Савов, Димитър Димитров и Кристина Ескенази.

Основният акцент на срещата беше поставен върху позиционирането и популяризирането на България, като световен център за здраве, биотехнологии и науката за живота. По време на разговора бяха обсъдени възможностите за подкрепа в реализацията на част от проектите, заложени в дейността на Клъстера, както и за партньорство при организиране на събития, посещения по региони за идентифициране на компаниите в областта, обмен на информация и трансфер на технологии.

Разискваха се възможностите за сътрудничество и подкрепа на Проекта на Клъстера за създаването на публичен регистър на хранителните добавки и тяхната регулация. Цветан Симеонов запозна гостите си с услугите, които предоставя Палатата и регионалната й структура, както и с дейността на GS1 България за повишаване на ефективността и проследимостта по веригата на доставки в различни отрасли.

Обединени около идеята за насърчаване на растежа и развитието на здравния и биотехнологичен сектор, двете страни изразиха желание за партньорство и сътрудничество. От ръководството на Клъстера бе отправена покана към Палатата за участие в първия по рода си Биотехнологичен уъркшоп, който ще се проведе на 21 май и има амбициозната цел да обедини заинтересованите министерства, агенции и организации в разрешаване на конкретни казуси и изработване на добри практики за динамично развиващия се биотехнологичен сектор.

Биотехнологичен и Здравен Клъстер България обединява усилията на иновативни компании, учени и изследователи в областта на откриване на лекарствени молекули, генетични изследвания, 3Д принтиране на човешки клетки и тъкани, медицински и диагностични софтуери, устройства и модули за телеметрия, иновативни материали, фабрики за производство на лекарствени средства и др.

 

More information at: https://www.infobusiness.bcci.bg/bcci13-23-4-19.html