Екипът на на Савов и Партньори успешно обжалва Наредба Н-18

Valentin Savov was a speaker at the EURASIAN TAX WEEK 22-27 March 2021, Moscow
22/03/2021

С Решение от 19.04.2021, петчленен състав на ВАС окончателно потвърди отмяната на конкретни разпоредби на Наредба Н-18. Жалбоподатели бяха Българската стопанска камара, Българската Асоциация на Заведенията и още над 40 бизнес организации и дружества. Екипът на Савов и Партньори изготви жалбата и осъществи процесуалното представителство пред двете съдебни инстанции (три-членен и пет-членен състав на ВАС).
В следствие на решението на ВАС, в правната уредба на отчитането на продажби в търговски обекти, изискванията за СУПТО и дейността на електронните магазини остават празноти които още повече засилват нуждата от цялостна промяна в концепцията на Наредбата и въвеждането на софтуерна фискализация.

 

More information at: https://www.bia-bg.com/news/view/