Платформа дигитализира процеса по продажба на обезпечения по лоши заеми

Валентин Савов за жалбата във ВАС срещу наредба №18 и съображенията на бизнеса
18/07/2019
Valentin Savov is speaker at the conference “The Future of Retail” organized by Economedia
05/11/2019

Българската платформа дигитализира процеса по продажба на обезпечения по лоши заеми като недвижими имоти, индустриално оборудване, автомобили.

Ако се съди по обема на лошите кредити в банките, върнатите автомобили в лизинговите къщи или междуфирмената задлъжнялост, проблемните активи в България са за десетки милиарди левове. С появата на професионални събирачи на дългове, работата с такъв тип активи се пораздвижи и ползите от това са в отблокирането на парични ресурси. Но има място за подобрения и стъпка в тази посока е българската платформа за дигитализиране на продажбите Vendofin. Тя е първата такава в Източна Европа и е създадена от екипа на “АМС България”, специализиран в работата с проблемни активи. Целта е да се събере на едно място това, което стои блокирано в балансите на банки и финансови институции, като се предложи бързина в продажбите и постигане на по-добри цени чрез търгове. Първите аукциони са насрочени за началото на ноември и са за недвижими имоти, индустриално оборудване, автомобили. Скоро броят на обявите драстично ще се увеличи, тъй като Vendofin вече има споразумения с две банки за продажби на проблемните им активи през платформата.

Търговете минават онлайн

Близо две години е отнела работата по изграждането на технологичната платформа, като основателите й са черпили опит на колеги в Германия. Проучването им показало, че подобна система ускорява между три и четири пъти процеса по продажба на проблемни активи и вземания, като наред с това води до постигането на пазарни цени.

Vendofin стартира с пет типа активи, които ще се продават онлайн – имоти, превозни средства, тежки превозни средства, машини и оборудване, плавателни съдове. Впоследствие на платформата ще се появят и седем типа вземания – просрочени заеми и заеми без просрочия, както на физически, така и на юридически лица, обезпечени и необезпечени вземания, включително и вземания по фактури.

Продавачи на активи и вземания могат да бъдат само юридически лица – банки и небанкови финансови институции, а като купувачи могат да се включат и физически лица. Регистрацията и участието в търговете е безплатно, без внасяне на депозит, като процесът е изцяло дигитален. Участниците са равнопоставени по отношение на информацията, като има възможност за вид виртуален data room, на който кандидат-купувачите оглеждат и оценяват предлаганите за продажба вземания или активи. В деня на търга наддаването също протича в интернет, като страните по сделката се срещат физически едва когато се стигне до подписването на договор и изповядване на сделката пред нотариус.

Самите търгове ще са пет вида и ще се подбират по уместност спрямо типа актив или вземане. За някои може да е по-добре да се наддава явно, а за други – да се наддава тайно. Ще може да се правят закрити аукциони, при които всеки участник може да прави неограничен брой предложения, като валидна е последната му подадена оферта. Печели най-високата цена.

Всеки от търговете ще се обявява с определена от продавача начална цена, както и с резервирана цена, която е по-висока от началната и на която участник би могъл да придобие актива без търг с така наречената директна покупка. При успешна продажба, продавачът дължи комисиона на платформата от 2.5%, ако постигнатата цена е до 100 хил. лв., и 2%, ако надхвърля този праг или се направи директна покупка, но минимум 200 лв. Отделно Vendofin ще предлага консултантски услуги, ако участниците се нуждаят от съвет или оценка, с което допълнително ще монетаризира услугата.

Първите търгове, насрочени за началото на ноември, са за 15 актива от портфейла на “Хипокредит”, който “АМС България” придоби в началото на годината. Преди това дружеството изкупи от австрийската държава останалото от бизнеса на Hypo Alpe Adria в България. “АМС България” бе създадена от бившите мениджъри на лизинговата компания HETA, чийто бизнес катастрофира при кризата от 2008 г. и за три години я развиха от стартъп до една от средно големите специализирани компании за събиране на вземания на местния пазар. Освен Николай Нешев, Валентин Савов и Ивелина Александрова, за проекта Vendofin към бизнеса се приобщават и още членове от екипа на компанията – Милена Гатева, Ангел Абаджиев, Илиян Илиев. Очакванията им са, че в бъдеще платформата ще се превърне в основно звено на бизнес групата. В нея освен колекторска агенция има и небанково дружество – “Кредитекс”, чиято дейност по отпускане на потребителски заеми бе запазена след придобиванетно му от “АМС България” в началото на годината.

Тест за пазара

За да се превърне Vendofin в централно бизнес звено за групата, платформата ще трябва да успее в привличането на големите държачи на проблемни активи в България. Това са основно банките, дружествата за бързи кредити и агенциите за събиране на вземания. “Засега имаме договори с две банки, които ще предлагат активи и вземания през платформата. Надяваме се в следващите месеци да успеем да привлечем и другите банки на местния пазар”, каза партньорът в бизнеса Николай Нешев. “Очакваме все по-регулярно да започнат да се предлагат подценени активи, тъй като европейската икономика задлъжнява все повече. Не очакваме криза като тази от 2008 г., но тенденциите са за забавяне на растежа, а и политиката на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на БНБ е в посока изчистване на проблемните експозиции на банките”, добави Нешев.

“Това, което сме се постарали да направим, е да дигитализираме процеса по продажба на активи и вземания. Бизнес процесът е пресъздаден онлайн. Предимство на платформата е, че времето за продажба е поне три пъти по-кратко, има прозрачност и равнопоставеност между участниците. Освен това услугата е изцяло безплатна. Ние взимаме такса успех само когато има сделка, и то само от продавача, като процентът е по-нисък от този на брокерите на недвижими имоти”, смята Нешев.

Колегата му Ивелина Александрова обръща внимание, че продажбите на активи и вземания ще стават сред професионална аудитория. “Опитът, който сме натрупали с портфейлите на “Хипо”, “Хета” и “Кредитекс”, е довел дотам, че имаме контакт към близо 300 инвеститора, които се интересуват от покупката на подценени активи”, каза Александрова, като изброи автокъщи, фирми, специализирани в поддръжката и търговията на строителна техника, строителни компании, чиято дейност е да придобиват иззети активи, да ги реновират, след което ги препродават. Този подход дава увереност на продавача, че за търга са информирани определена категория купувачи, което обещава по-бърза сделка за актива. Това е важно при проблемните активи, защото обикновено те не генерират парични потоци, а, напротив, трупат разходи. Затова и цените, на които се предлагат на пазара, обикновено са по-ниски от пазарните.

С организирането на търгове ще се преследва постигането на по-високи, близки до пазарните цени, което да е допълнителен стимул за продавачите. На въпрос с какво процесът ще се различава от този на ЧСИ-тата, които също продават проблемни активи, Валентин Савов коментира: “Първо, участниците не внасят депозит. Освен това при търговете на ЧСИ обикновено се продава чужд актив и в 99% от случаите след търга собственикът обжалва. Това води дотам, че ти дълго не можеш да влезеш във владение, през това време депозитът ти стои и накрая, като теглиш чертата, може да се окаже, че цената, която си платил, не е чак толкова по-изгодна от пазарната.”

Според Савов платформата е удобна и за купувачите, защото могат да участват в търговете, където и да се намират. “Ако искате да участвате на търг на ЧСИ за актив в Шумен например, вие трябва да отидете дотам, за да си оставите депозита и на място да подавате наддавателните предложения. Докато онлайн платформата позволява да участване в аукциона откъдето ви е удобно. Разбира се, при подписването на договора ще трябва да дойдете физически”, добави Савов.

След пилотните търгове през ноември, платформата ще продължи да се развива, като има идея да се въведе възможност за кредитиране на участващите на търговете. Същинският тест за успеха й ще бъде броят на привлечените партньори и обемите активи, предлагани на аукционите. В момента всяка банка предлага иззетите като обезпечения по невърнвати заеми имоти на собствената си страница в интернет, а портфейлите с лоши кредити се продават чрез тайни търгове, на които се канят ограничен брой кандидати. По същия начин интересуващите се купувачи следят страниците на лизинговите къщи. Дори и само цялата тази информация да бъде събрана на едно място, като така търговете добият прозрачност, пазарът ще може да мръдне крачка напред.

 

More information at: https://www.capital.bg/biznes/kompanii/